Trumpametražių operų festivalis NOA (Naujosios Operos Akcija)

Antraštė „Naujosios Operos Akcija" visų pirma nurodo į naują akciją Lietuvos akademinės kultūros terpėje. Tai entuziastingas bandymas sukurti sinchroninio jaunosios kartos menininkų bendravimo platformą ir aktyvinti liauno pulsuojančio kūrybinio organizmo augimą. Šia akcija ketinama plėsti šalies kultūrinio gyvenimo plotus ir steigti alternatyvią sintezinio meno teritoriją.

Antraštė „Naujosios Operos Akcija" visų antra nurodo į naują operą, nors veikiau į naujosios operos versijas, gimstančias tarpdisciplininėje kolektyvinėje kūrybinėje sąmonėje. Kadangi šioje kamerinės operos laboratorijoje veikia įvairialypė menininkų grupė, naujosios operos versijos įgyja įvairiausius pavidalus: vienose žvilgsnis kreipiamas į eksperimentinės XX a. operos srovę, nesibijant priartėti prie žanro paribių, kitose gręžiamasi į ankstyvojo modernizmo stilius, siekiant išlaikyti atpažįstamą operos specifiką.

„Trumpametražių operų festivalis" - tai jungtinis jaunosios kartos kūrėjų sambrūzdis, siejantis skirtingų sričių menininkus: poetus ir kompozitorius, režisierius ir solistus, instrumentalistus bei dirigentus, foto-video menininkus ir scenografus, kurių tikslas - įkūnyti, komentuoti, steigti ir kurti jaunos operos situaciją. Tai bandymas Lietuvos kultūrinei bendruomenei išryškinti jaunosios kartos menininkų aktyvumą, organizuotumą ir norą veikti.

2009-aisiais, antrus metus vykusiame festivalyje buvo pristatytos septynios operos, kurių turiniuose buvo užsimenama apie tris koncepcijas: mitus, parapasaulius ir figūras. Iš tiesų šias tris sampratas galima buvo susekti beveik visose operose, kuriose buvo atkuriami potvaniniai mitai ir antikinės istorijos, gąsdinantys paraleliniai pasauliai ir anomališkos antgamtinės vietovės, galiausiai avantiūristinės pasakos ir technotroniškos virtualios terpės. Operų siužetuose atsidurdavo pačios skirtingiausios istorinės figūros: poetė Sapfo ir žinys Achas, šokėja Isadora Duncan ir matematikas Alanas Turingas. Šios koncepcijos buvo patalpintos į atitinkamas garsines sferas, aprėpiančias skaitmeninę, elektroakustinę ir instrumentinę muziką.